(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 08 decembrie 2022

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  2. Proiect de hotărâre pentru alocarea sumei de 20.500 lei, cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor care au obținut medalii de aur, argint, bronz la campionatele naționale în anul competițional 2022- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea și modernizarea ambulatorului Spitalului Municipal Săcele”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Municipiul Săcele și Spitalul Municipal Săcele în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ -Teritorială Municipiul Săcele și Spitalul Municipal Săcele, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,  Pilon V, Componenta 12. Sănătate – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
print