(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 07.04.2022

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul2 022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului Aditional nr. 1 la Contractul Nr. 2/2021 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print