(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 martie 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 28.03.2019, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2018 al SC Servicii Săcelene SRL și a Raportului Administratorului privind activitatea  SC Servicii Sacelene SRL pe anul 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea sălilor de sport existente la nivelul unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ- teritorială a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind  ajustarea tarifelor taxi stabilite în Anexa 1 la Regulamentul de organizare și executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Săcele  aprobat prin H.C.L nr. 81/25.09.2008 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în natură, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzator – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a unor cote de drum din terenul înscris în CF nr.100405 al localității Săcele, nr.cad.100405 reprezentând strada Rândunicii din Municipiul Săcele și a terenului înscris în CF nr.114269 al localității Săcele, nr.cad.114269 în suprafață de 24 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale  cu propunere  de  dezmembrare a imobilului- teren înscris în CF nr.110823 Săcele, nr.cad.110823, în suprafață de 307 mp – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare pentru imobilul   identificat în CF 101041 Săcele, sub nr.top 1609/11/1, în suprafață de 720  mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a imobilului – construcție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 17, identificat în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489-C8, cu destinația de Cămin pentru persoane vârstnice, Asociației Filantropice Medical Creștine „CHRISTIANA”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a imobilului – construcție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 17, identificat în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489-C4, cu destinația de Ateliere socio-educaționale pentru Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc/Ateliere școlare, vocaționale, orientare școlară și profesională, întreprindere socială și cazare tineret, Fundației pentru Asistență Socială și Tineret „FAST”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2019-30.06.2019– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Diverse.
 • Raport de activitate  2018 d-l Primar;
 • Informare privind  adresa nr. 13372/04.03.2019 formulată de S.C. Dafo Servicii Comerț S.R.L.;
 • Informare cu privire la reclamația administrativă formulată de d-na Moruzi Anamaria.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close