(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 iunie 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 27.06.2019, orele 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Ionel PAVELUC – iniţiator consilier local CRISTIAN BIAN PANAIT;
 2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor săceleni de la schi sărituri, care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale în anul competițional 2018- iniţiatori consilieri locali GHEORGHE STOEA, CRISTIAN BIAN PANAIT și BOGDAN MOTOC;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în numerar, cu suma de 130.000 lei  și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către Stoia Iulian Mircea – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, completarea  Caietului de sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul Săcele prin Concesiune și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.115687 al localității Săcele, nr. cad.115687 în suprafață de 734 mp, reprezentând strada Postăvarului din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de de hotărâre privind  atestarea  apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  imobilului situat în  intravilan, identificat în CF 113526 Săcele, sub nr.top 1954/1/2/5, în suprafață de 250 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  imobilului situat în cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF  107435 Săcele, sub nr.top 3479/2/1/1/1/1/2, în suprafață de 22 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere – cu propunere  de  dezlipire a suprafeței  de 670  mp,  reprezentând zona verde,  din   imobilul  identificat în CF 112039  Săcele, nr. cad  1761,   topografic 1315/1/1  în suprafață de 2873  mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de folosinta a clădirii aparținând  Scolii Gimnaziale nr. 4 ,,Frații Popeea”,  aflată   în domeniul public al Municipiului Săcele,  identificată în C.F. nr.115740 Săcele, nr. cadastral 115740-C2, clădire parter în suprafata de 169 mp, din ateliere școală în Sala de sport – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 158/25.07.2018 pentru aprobarea documentatiei tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele-cartier Camping Apa Rece”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioada determinata de 5 ani, a două cabinete medicale și a fisierului din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 07.2019-30.09.2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Diverse: Raport Siveco, Informare strada Agrișelor, Cerere de sponsorizare.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close