(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 26 octombrie - 0.48  |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 noiembrie 2020

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 noiembrie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 11 noiembrie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. universitar Gheorghe MUNTEANU- iniţiator consilieri locali, ing. Voicescu Nicoleta Teonia și prof: Munteanu Gheorghe.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului  Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie, octombrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință” – str. Câmpului, nr. 77A, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2,4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire trei case de  vacanță” – str. Timocului, nr. 47, Municipiul Săcele –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”, strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece – Camping Dârste, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei fără T.V.A., din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând pomi de Crăciun – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a câte 6 mc de lemn de foc pensionarilor silvici Arsu Laguți Gheorghe și  Nițescu Adrian Valentin – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețului de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziția de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din Municipiul Săcele la educație online” – cod SMIS 144632 şi a cheltuielilor generate de implementarea acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înfiintare Centru socio-medical în ZUM (SF)” în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2,  4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Vulcan” din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Vulcan – reabilitare și modernizare”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Aleea Brândușelor” din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Aleea Brândușelor – reabilitare șimodernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Baciului „ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Baciului – reabilitare și modernizareˮ mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,  4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Brândușelorˮ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Brândușelor – reabilitare și modernizareˮ– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Fânețiiˮ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Fâneții – reabilitare și modernizareˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Nouă (tronson str. Nouă – str. Baciului), din cadrul obiectivului de investiții DALI – str. Nouă – reabilitare și modernizareˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizțtionării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justitie în vederea soluționarii unor cauze civile aflate pe rolul instanțelor judecătorești – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1.  Diverse
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close