(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 noiembrie 2020

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 noiembrie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 11 noiembrie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. universitar Gheorghe MUNTEANU- iniţiator consilieri locali, ing. Voicescu Nicoleta Teonia și prof: Munteanu Gheorghe.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului  Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie, octombrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință” – str. Câmpului, nr. 77A, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2,4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire trei case de  vacanță” – str. Timocului, nr. 47, Municipiul Săcele –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”, strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece – Camping Dârste, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei fără T.V.A., din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând pomi de Crăciun – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a câte 6 mc de lemn de foc pensionarilor silvici Arsu Laguți Gheorghe și  Nițescu Adrian Valentin – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețului de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziția de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din Municipiul Săcele la educație online” – cod SMIS 144632 şi a cheltuielilor generate de implementarea acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înfiintare Centru socio-medical în ZUM (SF)” în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2,  4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Vulcan” din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Vulcan – reabilitare și modernizare”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Aleea Brândușelor” din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Aleea Brândușelor – reabilitare șimodernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Baciului „ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Baciului – reabilitare și modernizareˮ mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,  4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Brândușelorˮ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Brândușelor – reabilitare și modernizareˮ– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Fânețiiˮ din cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Fâneții – reabilitare și modernizareˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Nouă (tronson str. Nouă – str. Baciului), din cadrul obiectivului de investiții DALI – str. Nouă – reabilitare și modernizareˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizțtionării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justitie în vederea soluționarii unor cauze civile aflate pe rolul instanțelor judecătorești – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1.  Diverse
print