(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 mai 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 23.05.2019, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2019 și modificarea Programului de investiții publice finanțate din excedentul anual rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale de membru a UAT Municipiul Săcele în cadrul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brașov –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.   212/26.10.2017 pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 206/25.10.2018 pentru proiectul „Extindere canalizare menajera cartier Baciu” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”, aprobati prin HCL nr. 207/25.10.2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare şi modernizare Clubul Elevilor Săcele”, aprobati prin HCL nr. 208/25.10.2018 – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.111484 al localității Săcele, nr.cad.111484 reprezentând străzile Terra și Marte din Municipiul Săcele în suprafață de 13.623 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 48 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de de hotărâre pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 248/21.12.2017 „privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de  muncă  pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, precum şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 83/21.05.2015 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităților în folosul comunității – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 1638,60 lei fără T.V.A., reprezentând contravaloarea a 30 de puieți ornamentali, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Liceul Teoretic George Moroianu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare pentru evaluarea și selecția  membrilor Consiliului de administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiatori consilieri locali comisia de specialitate nr. 4;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare ȋn procesul de recrutare și selectie a membrilor în Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Scrisorii de asteptari” privind administrarea și conducerea Servicii Săcelene SRL – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

18. Diverse

 • Raport audit R.P.L.P. Săcele R.A.
 • Informare Compartimentul Transport Public;
 • Informare privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele;
 • Informare cu privire la amplasarea statuii generalului George Pomutz;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close