(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 ianuarie 2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2022– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 ianuarie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie – decembrie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele contabile ale R.P.L.P. Săcele R.A. a valorii de 1.375.726,85 lei pentru obiectivul de investiții ,,Drum auto forestier Valea Gârcini”, ca urmare a finalizării lucrărilor de reconstituire, consolidare și reabilitare și înregistrarea acesteia în evidențele extracontabile ale R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Săcele pentru AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele, pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru transportul public de persoane, efectuat prin curse regulate de operatorul de transport SERVICII SĂCELENE S.R.L., pe traseele de transport local din Municipiul Săcele și Zona Metropolitană Brașov, pentru anul 2023- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparținând SERVICII SĂCELENE S.R.L., republicată prin H.C.L. nr. 13/2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2023- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco depozit, în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco drum auto forestier, în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2023, la cherestelele provenite din confiscări, destinate valorificării în condițiile legii, către agenți economici prin licitație/negociere, respectiv către populație prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei
lemnoase pentru partida 400/2200156801080 din U.P. VI – Tărlung , u.a 42 A % – iniţiator PRIMAR
Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de schimb și a Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere, de tip ANL, de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

21. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția implementării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020, a terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Săcele, pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe și dotări complementare (modificator al PUZ Zona Bunloc, aprobat cu H.C.L. nr. 16/15.02.2002), Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

24. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,0056 ha, amplasată în U.P. VIII Gârcin, u.a. 101D %- 0,0042 ha și în u.a 102A% – 0,0014 ha – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

26. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.P.L.P. Săcele R.A. constituit prin H.C.L. nr. 280/17.08.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a unor imobile situate în Municipiul Săcele, Cartier Electroprecizia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

28. Diverse.
– Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2022;
– Petiție cetățeni str. Bereczki Anna.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close