(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 ianuarie 2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2022– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 ianuarie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie – decembrie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele contabile ale R.P.L.P. Săcele R.A. a valorii de 1.375.726,85 lei pentru obiectivul de investiții ,,Drum auto forestier Valea Gârcini”, ca urmare a finalizării lucrărilor de reconstituire, consolidare și reabilitare și înregistrarea acesteia în evidențele extracontabile ale R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Săcele pentru AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele, pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru transportul public de persoane, efectuat prin curse regulate de operatorul de transport SERVICII SĂCELENE S.R.L., pe traseele de transport local din Municipiul Săcele și Zona Metropolitană Brașov, pentru anul 2023- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparținând SERVICII SĂCELENE S.R.L., republicată prin H.C.L. nr. 13/2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2023- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco depozit, în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco drum auto forestier, în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2023, la cherestelele provenite din confiscări, destinate valorificării în condițiile legii, către agenți economici prin licitație/negociere, respectiv către populație prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei
lemnoase pentru partida 400/2200156801080 din U.P. VI – Tărlung , u.a 42 A % – iniţiator PRIMAR
Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de schimb și a Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere, de tip ANL, de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

21. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția implementării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020, a terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Săcele, pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe și dotări complementare (modificator al PUZ Zona Bunloc, aprobat cu H.C.L. nr. 16/15.02.2002), Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

24. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,0056 ha, amplasată în U.P. VIII Gârcin, u.a. 101D %- 0,0042 ha și în u.a 102A% – 0,0014 ha – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

26. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.P.L.P. Săcele R.A. constituit prin H.C.L. nr. 280/17.08.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a unor imobile situate în Municipiul Săcele, Cartier Electroprecizia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

28. Diverse.
– Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2022;
– Petiție cetățeni str. Bereczki Anna.

print