(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Noi măsuri adoptate în data de 19 noiembrie de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Săcele

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI SACELE HOTARASTE:

Art.  1. S-a luat act de prevederile H.G. nr. 1183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art.  2. Incepand cu data de 22.11.2021 se reia  activitatea la Centrul Multicultural si Educational din Municipiul Sacele, in conditiile respectarii tuturor prevederilor legale in vigoare cu referire la accesul  in institutiile publice si respectarea masurilor care se aplică pe durata starii de alerta pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Art.  3.  S-a luat act de pagubele produse in urma incendiului care a avut loc la data de  09.11.2021 in locuinta ANL situata in Cartierul Stefan cel Mare, bl.20, sc.A, ap. 8, Mun. Sacele, Jud. Brasov, stabilindu-se totodata ca sumele reprezentand costurile cu relocarea celor afectati si reparatiile la partile de uz comun ale imobilului sa fie suportate de municipalitate, urmand ca dupa stabilirea prejudiciului si a celor vinovati sa fie intreprinse demersurile legale in vederea recuperarii acestora.

Prezenta hotarare se va face publica, totodata transmitandu-se ca document oficial tuturor structurilor implicate pentru punerea in aplicare.

print