(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Minuta ședinței de dezbatere a Proiectului privind ”Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare pe anul 2016 în cazul contribuabililor persoane fizice din Municipiul Săcele precum și a metodologiei de aplicare a acesteia 

În data de 20 noiembrie 2015, între orele 16.00–18.00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, din strada Piața Libertății, nr.17, a avut loc dezbaterea publică privind ”Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare pe anul 2016 în cazul contribuabililor persoane fizice din Municipiul Săcele, precum și a metodologiei de aplicare a acesteia”.

La ședința de dezbatere au participat următorii:

Reprezentanți ai Primăriei

– d-l Viceprimar – Géczi Gellért;

– d-na insp.  Stoica Gabriela;

– d-na c.j. Necula Geta;

Reprezentanți ai societății civile

– d-l Poenaru Daniel

– d-l Chirică Nicolae;

– d-na Ovesea Otilia;

– d-l  Panait Bian Cristian;

– d-na Panait Andreea Maria;

– Nistor Florina;

Reprezentanți ai operatorului de salubritate

– d-na Baciu Anca Elena – Administratorul S.C. Cibin S.R.L.;

– d-na Pripici Luminița – Carmen – Director General al S.C. Cibin S.R.L.;

Şedinţa a fost deschisă de către domnul Viceprimar Géczi Gellért. În deschidere, domnul Viceprimar a debutat prin prezentarea motivului dezbaterii, respectiv aspectele legate de identificare  unei soluții optime în ceea ce privește introducerea taxei pe gunoiul menajer.

De asemenea, s-a punctat faptul că a mai fost organizată o dezbatere publică, care a fost descrisă de către cetățeni ca fiind organizată la o oră impropie și la care nu s-au putut prezenta persoanele interesate. Totuși, s-a menționat faptul că fiecare cetățean interesat are posibilitatea urmăririi informațiilor publice pe website-ul oficial al Primăriei Municipiului Săcele și de asemenea,  modalitatea de a transmite opinii, păreri, opțiuni, etc…la sediul sau pe adresa de email a Primăriei.

În continuare, s-a prezentat o diaporamă care reprezenta mai multe imagini, respectiv cu: platforma de gunoi din cartierul Ștefan cel Mare, zonele unde se aruncă deșeurile menajere și din construcții de către persoanele care nu plătesc taxa,  pe câmp, în pădure, la marginea drumurilor, în coșurile de gunoi stradale, la containerele din cartiere etc…..

Pe parcursul prezentării, d-l Panait Cristian a pus problema verificării persoanelor care aruncă deșeurile din construcții și respectiv a verificării  existenței autorizație de construire.

D-l Viceprimar a menționat faptul că nu există posibilitatea verificării persoanelor care execută modificări în locuințele proprii, care generează deșeuri din construcții,  acest lucru ar fi posibil  doar dacă ar fi sesizări cu privire la acest aspect. În general, acei cetățeni aruncă deșeurile pe timp de noapte  sau la sfârșitul de săptămână și fără o sesizare nu se pot lua măsuri.

De asemenea d-l Viceprimar a prezentat aspectul cu privire la modalitatea de a scăpa de deșeurilor menajere de către unii cetățeni, cu ajutorul populației din cartierul Gârcini care fac salubrizare cu căruțele pentru o sumă mai mică, decât s-ar plăti dacă ar avea contract de gunoi menajer,  iar acesta se depune, așa cum reiese și din imaginele prezentate, la ieșirea din Săcele-DN1A.

D-l Chirică Nicolae a venit cu propunerea achitării gunoiului la cantitate per/locuință, respectiv cantitatea să fie împărțită la numărul de locuințe și nu la numărul de locatari.

D-l Poenaru Daniel a menționat faptul că, dacă 15 persoane stau într-o locuință, ar face o cantitate mai mare de deșeuri menajere decât cantitatea estimată per locuință, atunci există și posibilitatea ca acele persoane de la locuințele individuale (de la case) să vină și să pună gunoiul la containere de la bloc, crescând astfel cantitatea celor de la blocuri și implicit costul gunoiului.

De asemenea d-l Chirică a menționat și aspectul pe care l-a sesizat Autoritate publică, referitor la  faptul că într-un imobil locuiesc 5 persoane și se declară cu 2-3 persoane mai puțin, observându-se acest aspect foarte clar  prin cantitatea de gunoi care se ridică.

De asemenea d-l Viceperimar ia cuvântul pentru a  prezenta alt aspect referitor la persoanele care nu au contract de gunoi menajer și anume, faptul că acestea profită și urmăresc pe ascuns, când vecinul scoate pubela pentru ridicarea gnoiului și își aruncă și acesta punga cu gunoi în pubelă.

D-l Chirică a mai propus ca plata gunoiului să fie efectuată la pubelă, respectiv faptul că nu contează dacă aceasta e plină sau pe jumătate, să fie achitată în totalitate.

D-na Pripici Luminita a intervenit spunând că în România o pubelă este calculată  pentru 4 persoane și că acest calcul nu este efectuat de Primărie sau de operatorul de salubritate, este efectuat pe țară.

D-l Viceprimar a prezentat un calcul referitor la cât se achită la momentul actual:

La 3 persoane: 7,42 lei/persoană/lună x 3 persoane = 22,26 lei/lună

22,26 lei/3 persoane/lună x 12 luni = 267,12 lei/an

Începând cu anul următor o persoană va achita pe/AN = 96 de lei.

D-l Panait Cristian a intervenit spunând că este de acord că această taxă de gunoi să fie plătită de către un număr cât mai mare de locuitori, dar nu este de acord ca Primăria să se implice  în colectarea acestor bani pentru un agent economic, în speță Cibin S.R.L.Dumnealui mai susține  și faptul  că acest agent economic este beneficiarul bugetului local în proporție de 70-80%. De asemenea a menționat că în bugetul de pe anul 2013 pe care l-a studiat și pentru care a solicitat lista lucrărilor și serviciilor,   a observat  o listă unde apărea societatea mai sus menționată de multe ori și la un calcul efectuat, 87% din plățile Primăriei sunt făcute către S.C. Cibin S.R.L. Domnul Panait a menționat faptul că, ținând cont că P.S.D. are sediul în incinta Cibin S.R.L, sigur se va aproba acest proiect de hotărâre  și  consideră că această societate deține monopolul plăților în Municipiul Săcele, fiind favorizată.

D-l Viceprimar a intervenit spunând că la această dezbatere se face administrație, nu politică și l-a întrebat pe domnul Panait dacă dânsul, în calitate de consilier local al al localității, a votat vreodată bugetul anual al Municipiului Săcele.

D-l Panait a menționat că nu i se pare normal ca serviciile din cadrul Primăriei să fie la dispoziția unei societăți private.

D-l Viceprimar a menționat că aceste lucruri se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare și nu sunt stabilite de vreun operator economic.

D-na Necula Geta a intervenit,  prezentând art. 26 din Legea 101/2006  privind salubrizarea localităților cu modificările și completările ulterioare,  așa cum este prezentat și în Proiectul prezentat și afișat pe website-ul Primăriei Săcele, respectiv:  

ART. 26 (1) În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

  1. a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
  2. b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;
  3. c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.”

D-l Viceprimar i-a cuvântul și îi spune d-lui Panait că bugetul pe anul curent este de aproximativ 55 de milioane de lei, iar dacă dânsul afirmă că 70-80% din acest buget reprezintă plăți către operatorul de salubritate, asta însemnând că 20-30 de milioane care ar fi  încasate de către Cibin S.R.L. Deasemenea, îi spune acestuia  să verifice bugetul pe care l-a votat pe anul 2013, inclusiv capitolele bugetare  unde  sunt sumele prevăzute pe capitolul de salubritate de unde reiese faptul  că din buget,  pentru salubritate,  alocă  undeva la 1-2%.

 D-na Baciu Anca a intervenit spunând că domnul Panait a afirmat pe o rețea de socializare că 80% din buget local ajunge la Cibin S.R.L. și că pe anul 2015, care va include și deszăpezirea, procentul real alocat din buget pentru aceste servicii este de aproximativ 2,5% din bugetul local; totodată, îi solicit acestuia să justifice afirmațiile făcute într-un spațiu public.

D-l Chirică Nicolae a intervenit întrebând dacă în cadrul contractului există obligativtatea curățării tuturor străzilor.

D-na Baciu Anca a explicat că acestea sunt operațiuni separate care nu privesc utilizatorii și  care se efectuează la comanda Primăriei în baza bonurilor de lucru.

D-l Viceprimar a menționat faptul  că se face curățenie și cu persoanele care beneficiază de ajutor social acolo unde este nevoie și în urma unor sesizări. De asemenea a menționat că această activitate de curățenie este limitată și de banii alocați.

D-l Chirică a intervenit cu o sesizare referitoare la agenții economici care nu asigură recipienți la intrarea/ieșirea în/din magazin.

D-na Stoica a intervenit menționând faptul că se cunoaște problema și un exemplu îl constituie strada Trandafirilor, unde se depozitează ambalajele produselor consumate și cumpărate de la agenți economici care comercializează produse alimentare și/sau nealimentare.

D-l Viceprimar a continuat, expunând faptul că cetățeanul care vine și cumpără consumă pe drum produsele cumpărate pe care la aruncă în locuri neamenajate în acest sens.

D-na Pripici a menționat că înainte se eliberau  autorizații de mediu către agenții economici și în baza dovedirii încheierii unui contract de ridicare a gunoiului  menajer, după care veneau și reziliau contractele, invocând diferite motive în special de mutare a sediului, etc….neavând nici o posibilitate de control sau de constrângere.

D-na Stoica a intervenit menționând că în perioada 2010-2011 a fost în  control la agenții economici în vederea verificării contractelor de gunoi, dar a fost primită cu ostilitate de către aceștia. De asemenea, a menționat că este singură pe acest serviciu deoarece nu este personal suficient și de asemenea nu are posibilitatea să ajungă pe toate străzile din municipiu, fiind singura care face controlul, dar reușește într-un interval de o lună jumătate să ajungă cu curățenia pe toate străzile. Mai mult,  consideră că foarte oportun ca Primăria să fie sesizată de către cetățeni despre o stradă insalubră.

D-l Chirică spune că a discutat cu cetățenii în vederea sesizării Primăriei cu privire la diferite aspect, dar răspunsul lor a fost că „ei nu se bagă”.

D-na Stoica ia cuvântul și spune că un exemplu îl constituie  str. Morii, catalogată  ca fiind o stradă insalubră, cu toate că sunt 4 coșuri de gunoi din beton, mizeria fiind mai mare față de atunci când nu erau coșuri de gunoi.

D-l Chirică spune că cei care nu plătesc impozitele si taxele, sigur nu vor plăti nici gunoiul.

D-l Viceprimar spune că în Municipiul Săcele, gradul de colectare a impozitelor și taxelor este de 83%, restul de 17% rămânând neplătit, persoanele respective acumulând debite la bugetul local.

D-l Viceprimar menționează că în Săcele plătesc gunoiul 12.929 de persoane, deci în jur de 30% din populație.

S-a expus problema verificării numărului de persoane din fiecare locuință. Această verificare urmând a fi  efectuată în teren, după completarea declarațiilor de impunere de la începutul anul.

D-l Viceprimar spune că în declarații se poate menționa dacă cineva din familie este plecat pentru o perioadă mai lungă de timp, de exemplu,  la facultate, în străinătate, etc.

D-l Chirică a întrebat dacă persoana care declară minte, cum vom ști acest aspect.

D-na Stoica spune că se vor face verificări.

D-l Poenaru spune că există și posibilitatea sesizării acestui lucru de către terțe persoane, cum ar fi vecinii.

D-l Viceprimar a explicat că ordinul nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. impune în fișa de fundamentare plata gunoiului pe persoană/lună și faptul că o dată intrată taxa de gunoi în Taxele și Impozitele locale, nu va mai exista contract între operator și persoana fizică, cetățeanul va achita taxa  direct la Serviciul Impozite și Taxe locale.

D-na Ovesea Otilia (care a ajuns în jurul orei 17:15) întreabă de unde știe autoritatea cât gunoi produce un cetățean.

D-l Viceprimar a reluat aspectele care s-au prezentat  mai sus, cu mențiunea că diferența de 0,08 bani va compensa persoanele scutite de la taxe,  în speță veteranii de război, etc…

D-na Ovesea Otilia a întrebat dacă nu poate Primăria efectua acest serviciu.

D-l Viceprimar răspunde că pentru ca Primăria să efectueze acest serviciu trebuie să o efectueze prin Regia Autonomă care este subordonată Primăriei, iar pentru a accesa bani pe fonduri europene ar trebui ca Regia să fie pe profit, dar în acest moment  Regia nu este pe profit.

D-l Panait a propus efectuarea unui plan de afaceri, pentru a permite preluare, în viitor, a acestui serviciu de către Regie.

S-au discutat aspectele din alte țări și modalitatea de plată a gunoiului, menționându-se că,  în România, Legea nr. 101/2006 privid salubrizarea localităților, Ordinul 109/2007, Legea 51/2006 sunt actele normative în baza cărora funcționează serviciul public de salubrizare.

D-na Ovesea Otilia a întrebat despre populația din cartierul Gârcini și modul de plată a gunoiului de către aceștia.

D-na Stoica spune că se va  verifica numărul de persoane care beneficiază de ajutor social din zonele respective. De asemenea, mai spune că, ținând cont că persoanele care nu au o proprietate au fost luați în spațiu de către proprietarii din zonele respective, concomitent cu situația evidenței persoanelor se va clarifica și aspectul plății gunoiului menajer.

S-a discutat problema gunoaielor aruncate din spatele Școlii generale nr. 5 din cartierul Gărcini. Primăria a menționat că ridică aceste gunoaie o data/lună sau la două luni.

S-a menționat că în cartierul Gârcini  sunt amplasate 4 containere de 4 mc, unul fiind în zona Subobrej și un container de 11 mc la ieșirea din Săcele-DN1A și că s-au prezentat imagini ale containerului de 11 mc, în jurul căruia era gunoi menajer amestecat cu gunoiul de grajd, deși acestea se ridică la două zile de către Primărie.

D-l Viceprimar spune că s-a discutat cu populația din zonă pentru a nu mai amesteca gunoiul de grajd cu cel menajer, pentru ca agenții economici să îl poată folosi ca îngrășământ, oferind un balot de paie pentru o căruță de gunoi de grajd,  dar acest aspect nu s-a concretizat.

S-a discutat despre amenzile care se dau în urma prinderii acestor  persoane care aruncă gunoiul în locuri nepermise, dar aceste amenzi nefiind plătite sunt cuantificate în ore în folosul comunității sau se prescriu.

D-l Panait a reluat discuția avută anterior, referitor la cuantumul actual al taxei de gunoi  și  la cuantumul care se va plăti începând cu  anul viitor, spunând că a înțeles că de la anul Cibin S.R.L. va încasa de la populație 8 lei/lună x 34.000 de locuitori, ceea ce înseamnă 272.000 lei/lună.

D-l Viceprimar a explicat din nou, așa cum a făcut și în prima dezbatere la care a participat domnul Panait și la mijlocul ședinței  de astăzi, faptul că diferența de 0,08 bani va acoperi gunoiul pentru numărul de persoane  care potrivit legii sunt scutiți de la taxe.

D-na Baciu Anca a explicat, faptul că, după concretizarea numărului de persoane care locuiesc efectiv în Municipiul Săcele, S.C. Cibin S.R.L. va primi numărul de persoane de la care se va ridica gunoiul menajer.

 În finalul dezbaterii, d-l Panait Cristian a acuzat că angajații Primăriei ar sluji interesele Cibin-ului, intrând în conflict de interese și încălcând flagrant legea.

D-na Stoica spune că, în urma controlului Curții de conturi a fost sesizată că există lege care prevede introducerea unei taxe de salubrizare pentru persoanele care nu achită gunoiul menajer. Dumneaei mai menționează că proiectul de hotărâre este propus conform Legii,  iar Consiliul Local dacă nu dorește  introducerea acestei taxe, își va  asuma consecințele.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close