(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Minuta dezbaterii publice a Proiectului de buget al anului 2023 – Municipiul Săcele

MINUTĂ DE DEZBATERE PUBLICĂ încheiată la data de  30.01.2023
Cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice a Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Municipiului Sacele
Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anuntul public nr. 3881/16.01.2023 dezbaterea publica fiind organizata pentru data de 30.01.2023 orele 12:00 la sala de sedinte a Consiliului Local al Muncipiului Sacele și care are drept scop dezbaterea publică a Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Municipiului Sacele.
Anuntul a fost afişat la avizierul de la sediul propriu al instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului, pe site-ul oficial www.municipiulsacele.ro în data de 16.01.2023.

Minuta de dezbatere publică a Proiectului de buget al anului 2023 al Municipiului Săcele încheiată la data de 30 ianuarie 2023. Vezi aici 

print