(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Minuta de dezbatere publică a bugetului local pe anul 2020

MINUTĂ DE DEZBATERE PUBLICĂ

încheiată astăzi 14.02.2020

            Cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice a Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Municipiului Sacele

            Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anuntul public nr.6160/31.01.2020 dezbaterea publica fiind organizata pentru data de 14.02.2020 conform anunţului public Nr. 6.161/ 31.01.2020, anunturi ce au fost afişate la avizierul de la sediul propriu al instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului, pe site-ul propriu www.municipiulsacele.ro în data de 31.01.2020, și care au drept scop dezbaterea publică a Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Municipiului Sacele.

            Dezbaterea publică a fost convocată a se desfăşura în Sala de Şedinţă, de la sediul Primăriei din Municipiul Sacele, str. P-ta Libertatii nr. 17, jud. Brasov.

             În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării și implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local și crearea unor relații de colaborare între cetățeni și administrație.

             Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Sacele susține principiile democrației participative, în care orice cetățean își poate exprima opinia cu privire la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte care îi pot afecta viața cotidiană.

            La ora programata pentru începerea dezbaterii au fost prezenţi:

– Primarul Mun. Sacele – ing. Popa Virgil care a prezidat sedinta de debatere publica

– Secretarul General al Mun. Sacele – Cj. Zamfir Geta

– Viceprimarul Mun. Sacele – Ing. Gadea Sorin

– Consilieri Locali:  Sterpu Ciprian

                                Nitescu Ciprian, ambii din partea formatiunii politice PNL

– Aparat de specialitate :-  Directia Economica : Coman Rodica

                                                                              Tinica Alina

                                        – Directia Urbanism: Alina Roznovat

                                                                         Branzea Ovidiu

                                        –  Directia Politia Locala: Tarus Nicolae Romeo

                                                                                Dinita Ardeleanu Constantin

                                         –  Birou Investitii: Vaida Marcela

                                                                      Pantilimon Camelia

                                                                      Baja Ina

                                                                      Balan Eugen

                                                                      Jinga Ovidiu

                                        – Serviciul Taxe si Impozite Locale: Mircioiu Sebastian

                                        – Serv. Administrativ: Mangale Bogdan

                                        – Centrul Multicultural: Iacob Madalin

 – Responsabil Societatea civila : Cj.Dascalu Carmen Bianca

– Din partea societatii civile in ordinea inscrierii la cuvant:

                                    – Dl Grosaru  Valeru

            In cuvantul de introducere in sedinta de dezbatere publica Primarul Mun. Sacele dezvolta consideratii generale despre proiectul de buget al anului 2020 pentru municipalitatea saceleana, insitand pe aspectele de investitii si facand o paralela asupra alocarilor anilor trecuti si cele prevazute pentru anul curent in zonele de maxim interes pentru dezvoltarea si functionarea municipalitatii.

            Totodata aduce la cunostinta publica faptul ca la construirea bugetului pe anul 2020 au avut loc consultari cu unii reprezentantii ai partidelor politice din cadrul consiliului local astfel incat sa fie acoperita intreaga paleta a problematicii financiare. Precizeaza faptul ca reprezentantii formatiunii politice PNL nu au fost prezenti la consultari, inaintand o adresa cu problemele de interes, serviciul de specialitate economic formuland raspuns care a fost transmis acestei formatiuni, fapt confirmat de Dl consilier Nitescu Ciprian.

            In continuarea alocutiunii Primarul Municipiului Sacele precizeaza faptul ca fata de anul 2019 bugetul a crescut semnificativ iar fata de acum 4 ani a crescut cu cca 80%, iar prinicipalele directii pe care se aloca sume sunt sanatatea, infrastructura, dezvoltarea urbanistica, o sectiune noua destinata bugetarii participative, precum si alocari pentru sustinerea familiei.

            In continuare pentru o mai buna edificare asupra proiectiilor bugetare da cuvantul sefului serviciului buget contabilitate din cadrul institutiei D-nei Coman Rodica.

            D-na  Coman Rodica ia cuvantul si face o prezentare de ansamblu a celor doua sectiuni bugetare pe care este strucurat bugetul: sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare.

            Dupa prezentarea facut de D-na Coman Primarul Mun. Sacele intervine si da cuvantul celor prezenti din partea societatii civile in ordinea inscrieii la cuvant cu precizarea de a formula punctual sugestii, recomandari si opinii fata de obiectul dezbaterii respectiv proiectul de buget al municipalitatii sacelene pe anul 2020.

            Dl Grosaru Valeru ia cuvantul si  aduce la cunostinta faptul ca ar dori niste informatii de la D-na Coman cu referire la anumite aspecte sesizate de dansul pe site-ul oficial, privind executiile bugetare ale anilor precedenti si isi exprima neintelegerea fata de anumite date inscrise pe site. Face o paralela intre cheltuielile anilor precedenti si cele prognozate.

            D-na Coman Rodica precum si D-na Alina Tinica  intervin si explica exact modalitatea de intocmire a bugetului pe sectiuni fata de executia bugetara a anului 2019.

            Dl Grosaru continua interpelarea si pune anumite intrebari vizavi de modul de realizare a veniturilor fata de cele propuse pe sectiunea de dezvoltare.

            D-na Coman intervine si furnizeaza punctual informatiile solicitate. Precizeaza printre altele faptul ca structura bugetara se realizeaza in functie de prioritati si de cheltuielile ce se pot realiza. Pe parcursul anului in functie de prioritizare se fac rectificari bugetare.

            Dupa epuizarea alocutiunii Dlui Grosaru si a lamuririi aspectelor sesizate, Primarul Mun. Sacele intervine si intreaba daca mai sunt si alte interpelari din partea reprezentantilor consiliului local, iar in lipsa altor interventii           reitereaza faptul ca daca sunt propuneri concrete de modificare si completare a proiectului de buget sa fie realizate in scris si depuse la registratura institutiei, pana in cursul prezentei zile la ora 16. Nemaifiind alte interpelari declara sedinta de dezbatere publica inchisa multumind participantilor.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal (Minută) de dezbatere publică care se va afişa pe avizierul instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei www.municipiulsacele.ro.

 

print