(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Minuta de dezbatere publică a bugetului local pe anul 2020

MINUTĂ DE DEZBATERE PUBLICĂ

încheiată astăzi 14.02.2020

            Cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice a Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Municipiului Sacele

            Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anuntul public nr.6160/31.01.2020 dezbaterea publica fiind organizata pentru data de 14.02.2020 conform anunţului public Nr. 6.161/ 31.01.2020, anunturi ce au fost afişate la avizierul de la sediul propriu al instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului, pe site-ul propriu www.municipiulsacele.ro în data de 31.01.2020, și care au drept scop dezbaterea publică a Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Municipiului Sacele.

            Dezbaterea publică a fost convocată a se desfăşura în Sala de Şedinţă, de la sediul Primăriei din Municipiul Sacele, str. P-ta Libertatii nr. 17, jud. Brasov.

             În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării și implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local și crearea unor relații de colaborare între cetățeni și administrație.

             Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Sacele susține principiile democrației participative, în care orice cetățean își poate exprima opinia cu privire la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte care îi pot afecta viața cotidiană.

            La ora programata pentru începerea dezbaterii au fost prezenţi:

– Primarul Mun. Sacele – ing. Popa Virgil care a prezidat sedinta de debatere publica

– Secretarul General al Mun. Sacele – Cj. Zamfir Geta

– Viceprimarul Mun. Sacele – Ing. Gadea Sorin

– Consilieri Locali:  Sterpu Ciprian

                                Nitescu Ciprian, ambii din partea formatiunii politice PNL

– Aparat de specialitate :-  Directia Economica : Coman Rodica

                                                                              Tinica Alina

                                        – Directia Urbanism: Alina Roznovat

                                                                         Branzea Ovidiu

                                        –  Directia Politia Locala: Tarus Nicolae Romeo

                                                                                Dinita Ardeleanu Constantin

                                         –  Birou Investitii: Vaida Marcela

                                                                      Pantilimon Camelia

                                                                      Baja Ina

                                                                      Balan Eugen

                                                                      Jinga Ovidiu

                                        – Serviciul Taxe si Impozite Locale: Mircioiu Sebastian

                                        – Serv. Administrativ: Mangale Bogdan

                                        – Centrul Multicultural: Iacob Madalin

 – Responsabil Societatea civila : Cj.Dascalu Carmen Bianca

– Din partea societatii civile in ordinea inscrierii la cuvant:

                                    – Dl Grosaru  Valeru

            In cuvantul de introducere in sedinta de dezbatere publica Primarul Mun. Sacele dezvolta consideratii generale despre proiectul de buget al anului 2020 pentru municipalitatea saceleana, insitand pe aspectele de investitii si facand o paralela asupra alocarilor anilor trecuti si cele prevazute pentru anul curent in zonele de maxim interes pentru dezvoltarea si functionarea municipalitatii.

            Totodata aduce la cunostinta publica faptul ca la construirea bugetului pe anul 2020 au avut loc consultari cu unii reprezentantii ai partidelor politice din cadrul consiliului local astfel incat sa fie acoperita intreaga paleta a problematicii financiare. Precizeaza faptul ca reprezentantii formatiunii politice PNL nu au fost prezenti la consultari, inaintand o adresa cu problemele de interes, serviciul de specialitate economic formuland raspuns care a fost transmis acestei formatiuni, fapt confirmat de Dl consilier Nitescu Ciprian.

            In continuarea alocutiunii Primarul Municipiului Sacele precizeaza faptul ca fata de anul 2019 bugetul a crescut semnificativ iar fata de acum 4 ani a crescut cu cca 80%, iar prinicipalele directii pe care se aloca sume sunt sanatatea, infrastructura, dezvoltarea urbanistica, o sectiune noua destinata bugetarii participative, precum si alocari pentru sustinerea familiei.

            In continuare pentru o mai buna edificare asupra proiectiilor bugetare da cuvantul sefului serviciului buget contabilitate din cadrul institutiei D-nei Coman Rodica.

            D-na  Coman Rodica ia cuvantul si face o prezentare de ansamblu a celor doua sectiuni bugetare pe care este strucurat bugetul: sectiunea de dezvoltare si sectiunea de functionare.

            Dupa prezentarea facut de D-na Coman Primarul Mun. Sacele intervine si da cuvantul celor prezenti din partea societatii civile in ordinea inscrieii la cuvant cu precizarea de a formula punctual sugestii, recomandari si opinii fata de obiectul dezbaterii respectiv proiectul de buget al municipalitatii sacelene pe anul 2020.

            Dl Grosaru Valeru ia cuvantul si  aduce la cunostinta faptul ca ar dori niste informatii de la D-na Coman cu referire la anumite aspecte sesizate de dansul pe site-ul oficial, privind executiile bugetare ale anilor precedenti si isi exprima neintelegerea fata de anumite date inscrise pe site. Face o paralela intre cheltuielile anilor precedenti si cele prognozate.

            D-na Coman Rodica precum si D-na Alina Tinica  intervin si explica exact modalitatea de intocmire a bugetului pe sectiuni fata de executia bugetara a anului 2019.

            Dl Grosaru continua interpelarea si pune anumite intrebari vizavi de modul de realizare a veniturilor fata de cele propuse pe sectiunea de dezvoltare.

            D-na Coman intervine si furnizeaza punctual informatiile solicitate. Precizeaza printre altele faptul ca structura bugetara se realizeaza in functie de prioritati si de cheltuielile ce se pot realiza. Pe parcursul anului in functie de prioritizare se fac rectificari bugetare.

            Dupa epuizarea alocutiunii Dlui Grosaru si a lamuririi aspectelor sesizate, Primarul Mun. Sacele intervine si intreaba daca mai sunt si alte interpelari din partea reprezentantilor consiliului local, iar in lipsa altor interventii           reitereaza faptul ca daca sunt propuneri concrete de modificare si completare a proiectului de buget sa fie realizate in scris si depuse la registratura institutiei, pana in cursul prezentei zile la ora 16. Nemaifiind alte interpelari declara sedinta de dezbatere publica inchisa multumind participantilor.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal (Minută) de dezbatere publică care se va afişa pe avizierul instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei www.municipiulsacele.ro.

 

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close