(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Lista finală a beneficiarilor de finanțări nerambursabile de la bugetul local

Autoritatea finanțatoare Unitatea administrativ teritorială Municipiul Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail: primaria@municipiulsacele.ro prin programul local pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Săcele a proiectelor de interes local în domeniile: Cultural, Educație civică, Sociale, Protecția mediului, Sportive, pentru cultele religioase anunță contractele atribuite beneficiarilor de fonduri nerambursabile.

Procedura aplicată de selecție a proiectelor este în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Săcele cu nr. 111 din data de 31.08.2015. Numărul solicitanților de finanțare nerambursabilă este de 17. Lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă a fost publicată în data de 26.10.2015. Lista finală a beneficiarilor de finanțări nerambursabile, aici:

print