(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Intenție elaborare Plan Urbanistic de Detaliu

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat, intenția de elaborare P.U.D. Construire locuință, Municipiul Săcele, strada Anotimpurilor, nr. 4 inițiat de Gane Alexandru-Mihail și Gane Mariana-Loredana. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, în perioada 09.11.2015 – 19.11.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada  Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă doamna Gubernat Mihaela

print