(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Intenție de elaborare PUZ și RLU aferent „Ansamblului de locuinte extremitate vest strada Nouă, Săcele”

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat, intenția de elaborare a PUZ și RLU aferent – „Ansamblul de locuințe extremitate vest strada Nouă, Săcele”, PUZ inițiat de Canciu Emil.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începand cu data de 27.03.2013, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat avizul prealabil de oportunitate.

Pănă la data de 08.04.2013, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str.Piața Libertății nr.17 – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – doamna Alina Vănășilă.

print