(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informaţii înregistrări vehicule care nu se supun înmatriculării

In vederea inregistrării vehiculelor solicitanţii vor prezenta următoarele documente:
Cerere tip 

 • Carte de identitate sau RAR
 • ASIGURARE RCA minim 6 luni
 • Certificat fiscal care se procură de la Serviciul Taxe şi Impozite
 • cerere tipizată  actul de identitate al solicitantului in cazul persoanelor fizice (original şi copie)
 • certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice, (original si copie);
 • contract de vânzare cumpărare, sau factură (adică dovadă în baza căruia s‐a cumpărat)
 • proces‐ verbal de predare‐primire al vehiculului, redactat in limba romana, (original si copie) după caz;
 • dovada de plata a taxei de inregistrare; (copie după chitanţă)
 • dovada de plata a placutelor cu numarul de inregistrare; (copie după chitanţă
 • Dacă actul doveditor este în altă limbă decât în limba română, acestea vor fi redactate şi vor fi traduse în limba româna de către un traducător autorizat;
 • Documentele originale se restituie pe loc dupa confruntarea cu copiile acestora.
 • Scuter = 98,50 lei; Tractor + Utilaje = 166,00 lei; Remorcă = 110,00 lei

ACTELE CARE SE DEPUN LA SERV. ADMINISTRATIV – SE DEPUN ŞI LA SERV. TAXE ŞI IMPOZITE ÎN VEDEREA LUĂRII ÎN EVIDENŢĂ şi COPIE ACT ID PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL.

print