(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare P.U.Z. Braşov Solar Energy Etapa Aprobării Propunerilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 13.06.2013, pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afişate următoarele documente:

  1. Proiectul  de  Hotărâre  al  Consiliului  Local privind  aprobare  P.U.Z. „Parc panouri fotovoltaice-DJ 103B extravilan Săcele”
  2. Expunere  de  motive  şi  raport  de  specialitate la proiectul  de  hotărâre  a  Consiliului  Local pentru  aprobarea P.U.Z. „Parc panouri fotovoltaice-DJ 103B extravilan Săcele”;
  3. Memoriu General Plan Urbanistic Zonal „Parc panouri fotovoltaice-DJ 103B extravilan Săcele”;
  4. Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Parc panouri fotovoltaice-DJ 103B extravilan Săcele”;
  5. Piese desenate – Plan încadrare în zona, situaţia existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări echipare edilitarăsituaţia juridică- circulaţia terenurilor.

Până la data de 13.07.2013, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ţa Libertăţii nr.17 – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă – doamna Alina Vănăşilă.

print