(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare Garda Forestieră Brașov privind împăduririle

Având în vedere adresa Gărzii Forestiere Brașov nr. 9879/14. 10.2021 privind faptul că în teritoriu există suprafețe neutilizate agricol, pe care sunt prezente fenomene de degradare, vă informam faptul că proprietarii terenurilor în cauză, pot transmite în primele 10 zile ale fiecărei luni, solicitările în format electronic Excel (după modelul anexat), în vederea efectuării demersurilor necesare pentru împădurire, la adresa de e-mail gardaforestiera.brasov@gmail. com

print