(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

INFORMARE cu privire la parcarea maşinilor în sezonul rece în municipiul Săcele

Readucem în atenția locuitorilor municipiului Săcele prevederile regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în municipiul Săcele, aprobat prin HCL nr. 59/28.02.2019 care menționează următoarele:

 

  • “ este interzisă parcarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel pe trotuare , alei, spații verzi, în stațiile de autobuz și în locurile nesemnalizate ca accesibile parcării  precum și pe partea carosabilă atunci când se efectuează lucrări de deszăpezire”
  • “ se consideră contravenție neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a curățeniei trotuarelor din fața imobilelor aflate în proprietate sau folosință, neîndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe acestea, neprotejarea acoperișurilor cu parazăpezi și burlane pentru scurgerea apelor, aruncarea zăpezii și a gheții pe drumurile publice”

 

Încălcarea prevederilor menționate atrage după sine posibilitatea aplicării de amenzi contravenționale atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Atunci când condițiile climaterice o vor impune (căderi de zăpadă, îngheț la sol) este necesară desfășurarea de activități specifice de deszăpezire, în principal curățarea căilor publice de zăpadă și combaterea poleiului. Aceste activități, în anumite zone, sunt îngreunate de vehiculele parcate pe partea carosabilă a drumurilor și aleilor, lucru care poate crea situații în care fie nu se pot efectua lucrări, spre nemulțumirea altor cetățeni, fie există pericolul avarierii autovehiculelor parcate incorect, de către utilajul de deszăpezire, din cauza spațiului insuficient.

 

Primăria Municipiului Săcele, pentru a preîntâmpina apariția unor astfel de cazuri, solicită deținătorilor de orice fel de vehicule parcarea acestora în curți, garaje sau pe locurile de parcare inscripționate în mod expres în acest sens. În cazuri excepționale, unde nu există nici una din posibilitățile enumerate anterior, vehiculele trebuie parcate în așa fel încât să nu stânjenească în nici un fel activitățile de deszăpezire.

print