(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

În atenția proprietarilor de terenuri

Conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății, nr.17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro, s-a procedat astăzi 02.12.2020 orele 08:30 la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru T96 – F1055; T139 – F1889; T78 – PD863, F829/2/2, PS828, F827, PS815, PS816, PS826, PS857, PS854, PS851, PS850, T124 – HC1511; T131, – PD1653, F1646, TF1645, TF1644, F1643, F1642, F1640, F1639, PS1638, PS1637; T125 – PD1537, PS1526, T126 – PD1546, F1551, PS1552; T59 – PD442; pentru o perioadă de 60 zile calendaristice. Documentație atașată

Data de început a afișării: 02/12/2020.
Data de sfârșit a afișării: 30/01/2021.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 60 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului, camera 13.

print