(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

În atenția proprietarilor de terenuri situate în Tarlaua129

În atenția proprietarilor de terenuri situate  în

Tarlaua129 Parcelele PD1624, PD1609, Tarlaua 130

Parcelele PD1626, PD1633, PS1630, PS1629, F1628,

PS1627, HC1625, Tarlaua 133 Parcela HC1695;

Tarlaua 104  Parcelele  F 1204, F 1200, Ps 1205, F 1198

Conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății, nr. 17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro, s-a procedat astăzi 27.01.2023, orele 08:30 la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru Tarlaua129 Parcelele PD1624, PD1609, Tarlaua 130 Parcelele PD1626, PD1633, PS1630, PS1629, F1628, PS1627, HC1625, Tarlaua 133 Parcela HC1695; Tarlaua 104  Parcelele  F 1204, F 1200, Ps 1205, F 1198, pentru o perioadă de 30 zile calendaristice.

Data de început a afișării: 27.01.2023.

Data de sfârșit a afișării: 26.02.2023.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 30 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului, camera 13

print