(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

În atenția proprietarilor de terenuri privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Județul Brașov, UAT Săcele

În atenția proprietarilor de terenuri situate în
Tarlaua 117, Parcela F.1405; Tarlaua 117, Parcela F.1408;
Tarlaua 235 Parcelele F3460, F3461, F3463, F3465, F 3429/1, HC3459;
Tarlaua 139, Parcela F1889; Tarlaua 116, Parcelele F.1376, F.1378, PS.1381, F.1489/2; Tarlaua 239 Parcelele PD3535, F3512, PS3513, F3521, F3522, F3523, F3525; Tarlaua 246 Parcelele
PD3575/1, PD3575/2, HC3576

Conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății, nr.17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro, s-a procedat astăzi 15.10.2021 orele 08:30 la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru Tarlaua 117, Parcela F.1405; Tarlaua 117, Parcela F.1408; Tarlaua 235 Parcelele F3460, F3461, F3463, F3465, F 3429/1, HC3459; Tarlaua 139, Parcela F1889; Tarlaua 116, Parcelele F.1376, F.1378, PS.1381, F.1489/2; Tarlaua 239 Parcelele PD3535, F3512, PS3513, F3521, F3522, F3523, F3525; Tarlaua 246 Parcelele PD3575/1, PD3575/2, HC3576; pentru o perioadă de 60 zile calendaristice.
Data de început a afișării: 15/10/2021.
Data de sfârșit a afișării: 14/12/2021.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 60 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului, cam. 13.

print