(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

În atenția proprietarilor de terenuri agricole situate în extravilanul localității, în vederea vânzării acestora

Ca urmare a adresei DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 73739/10.11.2020, „vă comunicăm că începand cu data de 13.10.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privid privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înfiintarea Agenției Domeniilor Statului, drept pentru care până la aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii, procedura este momentan suspendataDocument atașat

print