(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM (zona urbană marginalizată)

Primăria Municipiului Săcele, titular al proiectului ,,Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM (zona urbană marginalizată)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ,,Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM (zona urbană marginalizată)” propus a fi amplasat în Municipiul Săcele, str. Barajului, George Moroianu, Martin Luther.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov,  str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Decizia de încadrare se va emite după cele 10 zile de la data publicării anunțului de titular, în lipsa comentariilor/observațiilor (la proiectul deciziei de încadrare) din partea publicului.

print