(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut anterior

Primaria Municipiului Sacele,  in conformitate cu prevederile art. 478, art 618 alin (4) coroborat cu art. 618 alin 1 lit b), alin.5 din OUG nr. 57 privind Codul admnistrativ cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut anterior de functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Sacele,  dupa cum urmeaza:

  1. Osovei Catalin Ioan, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior – Birou Ordine si Liniste Publica si Paza Obiective, Circulatie Rutiera si Evidenta persoanelor – Serviciul Politia Locala; Bibliografie;
  2. Gubernat Mihaela consilier juridic, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior- Compartiment Urbanism; Bibliografie
  3. Vanasila Alina, inspector, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior – Compartiment Urbanism; Bibliografie
  4. Acaroaie Elena Jana inspector, clasa I, din grad profesional principal la gradul superior – Comp.Relatii  Consiliul Local; Bibliografie;
  5. Manea Nadia Luminita inspector, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior – Serviciul Impozite si Taxe Locale; Bibliografie

Examentul  se va desfasura in data de 16.12.2019 – proba scrisa, ora 10.00 la sediul primariei municipiului Sacele, situat in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17,

Dosarele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Sacele, Compartiment Resurse Umane, camera 4,  situat in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17, in perioada 15.11.2019-06.12.2019 inclusiv.

In conformitate cu prevederile art. 127 din HG 611/2008 dosarul de examen va contine in mod obligatoriu:

-Copie a carnetului de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

-Copii de pe rapoartele de evaluare a perfomantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 din HG 611/2008;

Primirea dosarelor de examen precum si secretariatul comisiei de examen  si solutionare a contestatiilor este asigurat de doamna Monica POSEDARU, referent in cadrul Compartimentului  Resurse Umane. Date contact: tel 0268-276164, int. 105, 078115503; e-mail: resurse_umane@municipiulsacele.ro;

Actualizare 12.12.2019

Rezultat selectie dosare: Detalii Aici

Actualizare 16.12.2019

Rezultate proba scrisă: Detalii Aici 

Actualizare 18.12.2019

Rezultate finale: Detalii Aici

print