(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut anterior

Primaria Municipiului Sacele,  in conformitate cu prevederile art. 478, art 618 alin (4) coroborat cu art. 618 alin 1 lit b), alin.5 din OUG nr. 57 privind Codul admnistrativ cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut anterior de functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Sacele,  dupa cum urmeaza:

  1. Osovei Catalin Ioan, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior – Birou Ordine si Liniste Publica si Paza Obiective, Circulatie Rutiera si Evidenta persoanelor – Serviciul Politia Locala; Bibliografie;
  2. Gubernat Mihaela consilier juridic, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior- Compartiment Urbanism; Bibliografie
  3. Vanasila Alina, inspector, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior – Compartiment Urbanism; Bibliografie
  4. Acaroaie Elena Jana inspector, clasa I, din grad profesional principal la gradul superior – Comp.Relatii  Consiliul Local; Bibliografie;
  5. Manea Nadia Luminita inspector, clasa I, din grad profesional principal la grad profesional superior – Serviciul Impozite si Taxe Locale; Bibliografie

Examentul  se va desfasura in data de 16.12.2019 – proba scrisa, ora 10.00 la sediul primariei municipiului Sacele, situat in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17,

Dosarele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Sacele, Compartiment Resurse Umane, camera 4,  situat in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17, in perioada 15.11.2019-06.12.2019 inclusiv.

In conformitate cu prevederile art. 127 din HG 611/2008 dosarul de examen va contine in mod obligatoriu:

-Copie a carnetului de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

-Copii de pe rapoartele de evaluare a perfomantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 din HG 611/2008;

Primirea dosarelor de examen precum si secretariatul comisiei de examen  si solutionare a contestatiilor este asigurat de doamna Monica POSEDARU, referent in cadrul Compartimentului  Resurse Umane. Date contact: tel 0268-276164, int. 105, 078115503; e-mail: resurse_umane@municipiulsacele.ro;

Actualizare 12.12.2019

Rezultat selectie dosare: Detalii Aici

Actualizare 16.12.2019

Rezultate proba scrisă: Detalii Aici 

Actualizare 18.12.2019

Rezultate finale: Detalii Aici

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close