(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut anterior de funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Săcele

Primaria Municipiului Sacele organizeaza in data de 17 decembrie 2020 ora 10.00- proba scrisa, examen de  promovare in grad profesional superior imediat celui detinut anterior pentru functionarii publici de executie care indeplinesc cumulativ conditiile de promovare, dupa cum urmeaza:

      1)  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

            Consilier juridic: din clasa I, grad profesional asistent in consilier juridic clasa I, grad profesional principal

       2)  Biroul Investitii

Inspector :  din clasa I, grad profesional principal  in inspector clasa I, grad profesional superior

         Conditii de participare

In  conformitate cu prevederile art.479 din OUG nr.57/2019 privind  Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in grad profesional functionarul  public trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod administrativ

          Locul de desfasurare:

   Examenul se va organiza la la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17 si consta in 3 probe succesive: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul

          Proba scrisa  se va desfasura in data de 17 decembrie 2020 ora 10.00

          Interviul se va sustine in data de  21 decembrie  2020 ora 13.00

    Dosarele  de inscriere  la  concurs  se  depun la Compartimentul  Resurse  Umane  din cadrul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,  camera 4,  in termen  de 20 de zile de la data publicarii anuntului,  pana la  data  de  07.12.2020, inclusiv , orele 16.00

In vederea participarii la examen candidatii depun dosar de concurs care va cuprinde, urmatoarele  documente:

  1. Copie a carnetului de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  2. Copii de pe rapoartele de evaluare a perfomantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. Formularul de inscriere prevazut in anexa 3

   Bibliografia necesara sustinerii examenului este prevazuta in anexa la prezentul anunt.

   Relatii suplimentare se pot obtine la Comp.Resurse Umane , telefon 0268/276164,int.105

Actualizare 17.12.2020

Rezultate proba scrisă: Document atașat

Actualizare 21.12.2020

Rezultate interviu: Document atașat

Actualizare 22.12.2020

Rezultate finale: Document atașat

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close