(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 18 septembrie 2014

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SĂCELE, având în vedere dispoziţiile art.39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 18.09.2014, ora 16:00,  în sala de spectacole a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, Municipiul Săcele, str. George Moroianu nr. 17,   cu următorul Proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele  d-nei ETELKA BARKÓ – iniţiatori Consilierii locali: GÉCZI GELLÉRT,  KOVÁCS LEHEL – ISTVÁN,  MAGDƠ JÁNOS, PETŐ SANDOR;

2.Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 72 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc -iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

3.Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 50 mc lemn lucru răşinoase necesare lucrărilor de refacere garduri la şcoli şi grădiniţe, precum şi pentru  refacerea acoperişului şi a gardului la spitalul veterinar din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale alipire imobile cu nr. cad. 110460, în suprafaţă de 1573 mp şi nr.top. 9037/2/1, 9038/2/1, 9041/1/2/1, 9042/2/1, 9043/2/1, în suprafaţă de 67 mp, situate în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

5.Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit,  a unei cantitati de 24 metri steri lemn de foc pentru Casa Crestina „Csangó Ház” pe perioada sezonului rece 2014-2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

6.Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi  de 6 m3 lemn lucru răşinoase domnului Brumar Victor, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Gîrcinului nr. 28 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

7.Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor pentru iarna 2014-2015, unui număr de 46 veterani de război şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

8.Proiect de hotărâre pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al R.A.G.C.P.S. Săcele pe poziţia vacantă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

9.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei Clubului Sportiv Rugby Săcele cu destinaţia de premiere a sportivilor care au obţinut titlul de campioni naţionali la categoria  U12  în anul 2014 şi antrenorilor – iniţiator Consilier local MOTOC BOGDAN GEORGE;

10.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe unifamiliale între drumurile DE 296 şi DE 300 Săcele” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

11.Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie şi august  2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de partener, în cadrul Rundei a doua a Fondului ONG România, Componenta 4 – Servicii sociale şi de bază, parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, în vederea implementării Proiectului «SENIOR», precum si încheierea unui Acord de parteneriat – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

13.Diverse.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close