(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocarea în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 28 noiembrie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 28.11.2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de Zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 19 din 20.02.2014 privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 28.05.2009 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Săcele și a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiului Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” , precum şi acordarea unui spaţiu, cu titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal  al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcţia de administrator public – iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 32.074,16 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Via Barcensis și Primăria Municipiului Săcele – inițiatori consilieri locali____________________________________________________;
 10. Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în suprafață de 2428 mp, înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170– inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din Municipiul Săcele – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A. – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de  munca  beneficiarilor de ajutor social, precum şi a orelor de muncă dispuse a fi executate în folosul comunităţii – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producție 2017 precum și prețurile de referință în cauză – inițiatori consilieri locali_____________________________.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close