(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 30 octombrie 2014

Primarul  Municipiului  Săcele, având în vedere dispoziţiile art.39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Dispune convocarea ședinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 30.10.2014, ora 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunţării la rascumpărarea cabinetului medical deţinut de Cabinet Medical Individual Dr. Coman Irene în Policlinica Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile august şi septembrie 2014  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2014   – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea  vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008 – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea  vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008 – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a cabinetului medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuţirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea  vânzării conform O.U.G. nr.  68/2008  – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a două unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere- iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare, aprobarea preţului pentru vânzare şi aprobarea vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 103, titularului contractului de concesiune – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014- iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii unei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 12. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 87/24.07.2014 privind constatarea încadrării cheltuielilor de personal în plafonul salarial aprobat prin bugetul local -iniţiator PRIMAR, NISTOR RADU  FLOREA;
 13. Diverse;
print