(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Convocare şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 19 februarie 2015

Primarul  Municipiului  Săcele, având în vedere dispoziţiile art.39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare dispune convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 19.02.2015, ora 14:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire multifuncţională” – B-dul Braşovului nr. 264 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Ansamblu de locuinţe, extremitate vest str. Nouă” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Crizbav ca nou membru al Asociaţiei Intercomunitare în domeniul Apei din Judeţul Braşov- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L.  situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi  a câte 4,8 mst (3 mc)/persoană, de material lemnos pentru foc,  unui număr de 2 persoane nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi  de 20 m3 lemn de lucru răşinoase domnului Carp Fanică, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Al.I.Cuza, nr. 20A – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a două autovehicule, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F.101491 Săcele, cu  nr. top 4250/2/1/1/1,  aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi transmiterea, fără plată, a Lotului nr. 2, în suprafaţă de 5.000 mp, cu nr.top (4250/2/1/1/1)/2, rezultat în urma dezlipirii, în proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Române Turcheş I – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 27.11.2014 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, începând cu data de 01.01.2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea renunţării la răscumpararea cabinetului medical deţinut de  Cabinet Medical Individual Szots Ildico în Policlinica Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2015–iniţiatori consilieri locali________________;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi  de 15 m3/persoană, lemn de lucru răşinoase, unui număr de 2 persoane cu domiciliul în Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor–iniţiatori consilieri locali___________________________________;
 • Proiect de hotărâre pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al R.A.G.C.P.S. Săcele pe poziţia vacantă-iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru numirea unui membru in Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele-iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Diverse;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close