(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 19 februarie 2015

Primarul  Municipiului  Săcele, având în vedere dispoziţiile art.39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare dispune convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 19.02.2015, ora 14:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire multifuncţională” – B-dul Braşovului nr. 264 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Ansamblu de locuinţe, extremitate vest str. Nouă” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Crizbav ca nou membru al Asociaţiei Intercomunitare în domeniul Apei din Judeţul Braşov- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L.  situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi  a câte 4,8 mst (3 mc)/persoană, de material lemnos pentru foc,  unui număr de 2 persoane nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi  de 20 m3 lemn de lucru răşinoase domnului Carp Fanică, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Al.I.Cuza, nr. 20A – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a două autovehicule, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F.101491 Săcele, cu  nr. top 4250/2/1/1/1,  aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi transmiterea, fără plată, a Lotului nr. 2, în suprafaţă de 5.000 mp, cu nr.top (4250/2/1/1/1)/2, rezultat în urma dezlipirii, în proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Române Turcheş I – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 27.11.2014 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, începând cu data de 01.01.2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea renunţării la răscumpararea cabinetului medical deţinut de  Cabinet Medical Individual Szots Ildico în Policlinica Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2015–iniţiatori consilieri locali________________;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi  de 15 m3/persoană, lemn de lucru răşinoase, unui număr de 2 persoane cu domiciliul în Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor–iniţiatori consilieri locali___________________________________;
 • Proiect de hotărâre pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al R.A.G.C.P.S. Săcele pe poziţia vacantă-iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru numirea unui membru in Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele-iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Diverse;
print