(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 15 februarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Primarul  Municipiului  Săcele dispune convocarea  în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 15.02.2016 orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte cu următorul Proiect al ordinii de zi:

  • Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Jitaru Gheorghe – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele, unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru proiectele  sportive – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Adunarea Generală a Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011”- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.  143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016  în  baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 23/28.01.2016  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
  • Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 94 din 24.06.2010 privind aprobarea, în condiţiile legii, a scrisorii de intenţie formulate de Municipiul Săcele în vederea participării în cadrul unui Cluster, în domeniul electrotehnic, la S.C. Electroprecizia S.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2016  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă-  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
print