(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele în ziua de 18 martie 2013

Primarul Municipiului Săcele,

Având în vedere  art. 39 alin. 4 şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  dispune  convocarea ședinței de îndata a  Consiliului Local al Municipiului Săcele care va avea loc la data de 18.03.2013 ora 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în Piata Libertăţii nr.17, în sala de sedinţe,  cu următorul Proiect al Ordinii de zi

print