(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 21 ianuarie - 6.57  |  

Convocare în ședință ordinarăConsiliul Local al Municipiului Săcele în data 28 iulie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Săcele dispune convocarea în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele  în data de 28.07.2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Administrare al domnului Gubernat Ioan, admininistrator al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire birouri, Str. Ady Endre   44, Săcele”- iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele” SMIS 47985 şi alocarea sumei estimate de  000 lei, din bugetul local, necesară finalizării acestuia –  iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai și luna  iunie 2016  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 20.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele,  a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificare  – iniţiator PRIMAR  ING. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2016  – iniţiator PRIMAR  POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local către Asociația Grupul pentru inițiativă locală Corona, având proiectul „SĂ- CE- LE- brăm diversitatea. Teatrul de animație în sprijinul comunității”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical deținut de CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr.76, compus din clădire parter și etaj având 9 săli, sală sport, vestiar, birou, laborator, antreu, hol casa scării, coridor, magazie, debara, exercitat de către Centru Bugetar Palatul Copiilor Brașov – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării execedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Diverse:
 • Informare Clubul Trans Carpatic;
 • Petiție cetățeni Cart. Bolnoc;
 • Petiție sistematizare circulație Cart. Bolnoc;
 • Raport semestrul I asistenți personali 2016.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close