(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ziua de 30 mai 2017

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 30.05.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului VOINEA DUMITRU – iniţiator d-l consilier local Sterpu Ciprian;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor publicitare aferente caroseriei exterioare a mijloacelor de transport public local de persoane – inițiatori consilieri locali;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare,către S.C. Compania APA Brașov S.A.– iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110383 Săcele, nr. cad.110383 în suprafață de 1.095 mp, CF nr.110382 Săcele, nr. cad.110382 în suprafață de 2.191 mp și CF nr.104403 Săcele, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 355 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele , a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a. 28A%-0,0066 ha, u.a. 28B%-0,0246 ha, u.a. 29A% -0,0525 ha, 35A% -0,0042 ha, 37A%- 0,0007 ha, 38A%- 0,0143 ha, 39A%-0,0762 ha,  în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție  Tiroliană Șapte Scări-Vl.Șipoaia”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale – Str. Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele” și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 24/30.08.2012 privind aprobare P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale – Str. Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele– iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuita a unei cantitãţi de 10 m3, lemn rotund rãşinoase pentru industrializare, domnului Kőpe Mihail, cu domiciliul în Municipiul Sãcele, Str. Viitorului, Bl. 9, Sc.B, Et.1, Ap. 5- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
print