(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ziua de 30 mai 2017

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 30.05.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului VOINEA DUMITRU – iniţiator d-l consilier local Sterpu Ciprian;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor publicitare aferente caroseriei exterioare a mijloacelor de transport public local de persoane – inițiatori consilieri locali;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare,către S.C. Compania APA Brașov S.A.– iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110383 Săcele, nr. cad.110383 în suprafață de 1.095 mp, CF nr.110382 Săcele, nr. cad.110382 în suprafață de 2.191 mp și CF nr.104403 Săcele, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 355 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele , a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a. 28A%-0,0066 ha, u.a. 28B%-0,0246 ha, u.a. 29A% -0,0525 ha, 35A% -0,0042 ha, 37A%- 0,0007 ha, 38A%- 0,0143 ha, 39A%-0,0762 ha,  în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție  Tiroliană Șapte Scări-Vl.Șipoaia”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale – Str. Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele” și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 24/30.08.2012 privind aprobare P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale – Str. Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele– iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuita a unei cantitãţi de 10 m3, lemn rotund rãşinoase pentru industrializare, domnului Kőpe Mihail, cu domiciliul în Municipiul Sãcele, Str. Viitorului, Bl. 9, Sc.B, Et.1, Ap. 5- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close