(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 26.04.2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 26.04.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 31/22.02.2018 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor pentru personalul din cadrul Compartimentului Salvamont – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 130/22.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte individuale, DN1A, Municipiul Sacele” iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de  dezlipire a imobilului identificat în CF 114722 Săcele , nr. cad 114722, în suprafață de 11081 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață de 338 mp, aflate în domeniul privat al Statului Român şi situate în str. Horia nr. 61 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor unități locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate, stabilită conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a bunului mobil – centrală termică, situat in Cartier Ștefan cel Mare, scoaterea din funcțiune  și  valorificarea acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre pentru actualizarea REGULAMENTULUI privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mc  lemn  rotund rășinoase pentru industrializare ( SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24cm  către   Parohia Ortodoxă Turcheș I    – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor pentru refacerea Împrejmuirii obiectivului denumit „Pepinieră Tăieturica” – iniţiatori consilieri locali;
 16. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 2 „Funcții contractuale” la H.C.L.  29/22.02.2018  privind stabilirea salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcții  și  a organigramei  Spitalului  Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice  a  Spitalului  Municipal Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al  Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul Săcele, cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF 105843 Săcele , nr. cad 1156,  top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1627 mp și a terenului identificat în CF 115149 Săcele, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 425 mp iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 si pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 21. Informare Privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close