(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 25 august 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare dispune în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 25.08.2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de analiză a documentelor privind vânzarea locuințelor A.N.L. pentru tineri – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 8 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de vânzare, respectiv Comisia de contestație pentru vânzarea spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi de activităţi conexe actului medical, ce fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008  –  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 4 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cotei de 1/4 din cabinetul medical deținut de Cabinet Medical Individual Gombas Ana situat în Policlinica Municipiului Săcele, str.  Aleea Episcop Popeea nr. 20 – iniţiator PRIMAR   POPA VIRGIL;
  6. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL;
  9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercițiului financiar pe anul 2015 – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
print