(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 23 februarie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea  în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 23.02.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul  PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuarii în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2016 de catre Primarul şi Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă destinat recoltării şi defalcarea acestuia pe beneficiari, precum şi a preţurilor de vânzare ale materialului lemnos care se valorifica către populație, pentru anul de producţie 2017- iniţiatori consilieri locali;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor – iniţiatori consilieri locali;
 • Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în suprafață de 2428 mp, înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.125, către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ – ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Oituz din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea sistemului de evacuare apă uzată din cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor aferente anului 2017 pentru locuințele destinate închirierii, pentru tineri, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a imobilului – garaj în suprafață de 38,70 mp, identificat în CF nr.104433 Săcele, sub. A.1.5 nr.cad.104433 – C5, situat în incinta Spitalului Municipal Săcele, str. Oituz nr.54, către Serviciul Public Județean Salvamont Brașov- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.58/27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 29A%-0,0525 ha, 35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului – teren și construcție în suprafață de 966 mp, înscris în CF nr.105160 Săcele, nr.top.6424/2/2/5 și aprobarea desfiinţării construcţiei, în vederea construirii unui bloc de locuințe sociale prin M.D.R.A.P.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Anvelopare imobil situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20A” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.108218 Săcele, nr. cad.108218, în suprafață de 10.869 mp, CF nr.108219 Săcele, nr.cad.108219, în suprafață de 80 mp, CF nr.107512 Săcele, nr.cad.107512, în suprafață de 301 mp și CF nr.107744 Săcele, nr. cad.107744, în suprafață de 819 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2016 al R.P.L.P. SăceleA.- iniţiatori consilieri locali;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții pe anul 2017 ale R.P.L.P. Săcele – R.A.- initiatori consilieri locali;
print