(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 02 decembrie - 1.87  |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 23 februarie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea  în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 23.02.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul  PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuarii în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2016 de catre Primarul şi Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă destinat recoltării şi defalcarea acestuia pe beneficiari, precum şi a preţurilor de vânzare ale materialului lemnos care se valorifica către populație, pentru anul de producţie 2017- iniţiatori consilieri locali;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor – iniţiatori consilieri locali;
 • Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în suprafață de 2428 mp, înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.125, către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ – ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Oituz din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea sistemului de evacuare apă uzată din cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor aferente anului 2017 pentru locuințele destinate închirierii, pentru tineri, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a imobilului – garaj în suprafață de 38,70 mp, identificat în CF nr.104433 Săcele, sub. A.1.5 nr.cad.104433 – C5, situat în incinta Spitalului Municipal Săcele, str. Oituz nr.54, către Serviciul Public Județean Salvamont Brașov- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.58/27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 29A%-0,0525 ha, 35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului – teren și construcție în suprafață de 966 mp, înscris în CF nr.105160 Săcele, nr.top.6424/2/2/5 și aprobarea desfiinţării construcţiei, în vederea construirii unui bloc de locuințe sociale prin M.D.R.A.P.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Anvelopare imobil situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20A” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.108218 Săcele, nr. cad.108218, în suprafață de 10.869 mp, CF nr.108219 Săcele, nr.cad.108219, în suprafață de 80 mp, CF nr.107512 Săcele, nr.cad.107512, în suprafață de 301 mp și CF nr.107744 Săcele, nr. cad.107744, în suprafață de 819 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2016 al R.P.L.P. SăceleA.- iniţiatori consilieri locali;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții pe anul 2017 ale R.P.L.P. Săcele – R.A.- initiatori consilieri locali;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close