(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 22 martie 2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 22.03.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind pentru majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire „internat fete” și schimbării de destinație în bloc locuințe sociale” iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață de 6.081 mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.114792 Săcele, cad.114792 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 cu indicele de inflație, precum și aprobarea încheierii unui  Act adițional în acest sens  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc , loco depozit, cu titlu gratuit, pentru încălzirea locuinței unui număr de 16 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 80 mst  lemn  de foc fag și diverse tari către Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de acordare a licențelor de traseu și  autorizațiilor   de transport in domeniul  serviciilor de transport public local, in Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea 2 al Art.1, din Hotârârea Consiliului Local nr. 36 din 22.02.2018, privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018, către agenții economici și populație”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare teren identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761, nr.top 1315/1/1,  în suprafață de 5299 mp”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc fag și diverse tari către  Mănăstirea Brădet , cu Hramul ,,Înălțarea Domnului” din Municipiul Săcele ”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc  către   Parohia Ortodoxă  Săcele- Gârcini – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a vânzării, prin licitație publică, a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităti locative ANL situate în Municipiul Săcele,Cartier Stefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilelor situate în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.399, identificate în CF 112043 Săcele nr. cad 1660, nr.top 1184/1/1/2, în suprafață de 662 mp, CF 112044 Săcele  cad 1659, nr.top 1184/1/1/1, în suprafață 1156 mp, CF 114475 Săcele, nr.top 1184/1/2, în suprafață de 1062 mp iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 3 unități locative ANL din Cartier Ștefan cel Mare, blocurile 19 și 20, un schimb de locuință ANL, precum și actualizarea listei de prioritate pentru repartizarea de locuințe ANL – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9512,50 lei, sub formă de sponsorizare, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., reprezentând contravaloarea a 250 buc. puieți ornamentali iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 21.  Raportul de activitate al d-lui Primar pe anul 2017; Informare Curtea de Conturi.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close