(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Consultare publică în data de 29 iunie 2016, orele 10:00

Regia Publica Locală a Pădurilor Săcele R.A. se află în procesul de monitorizare anuală a certificării managementului forestier în sistem FSC® a peste 75% din suprafața fondului forestier proprietatea  publică  a Municipiului  Săcele aflat în administrarea  sa. În acest sens vă invităm la  consultarea publică din  data  29  iunie  2016  orele 10:00, care va avea loc  sediul  R.P.L.P.  Săcele, din Săcele, str.Fagului   nr.46.

Identificarea  și Managementul  Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare.

La nivelul R.P.L.P. Săcele R.A., au fost identificate conform Ghidului Practic privind Identificarea și Managementul  Pădurilor  cu Valoare Ridicată de Conservare, 252,00 ha de arborete cu valoare ridicată de conservare. Pe lângă categoriile de P.V.R.C. existente, se intenționează și o eventuală extindere a acestora dacă va fi cazul. Consultarea și implicarea factorilor interesați atât în procesul de gospodărire cât și în cel de extindere a pădurilor cu valoare ridicată de conservare, este deosebit de importantă în luarea celor mai bune decizii.

Impactul socio – economic al managementului forestier.

  • Raportul de activitate pentru  anul 2015;
  • Lucrările silvice aflate în desfățurare și impactul acestora asupra obiectivelor sociale, culturale și de mediu;
  • Aspecte legate de conservarea biodiversității în cele două situri de importanță comunitară aflate pe suprafața fondului proprietate publică a Municipiului Săcele, ROSCI O 195 – Piatra Mare și ROSCI 00038 – Ciucaș;
  • Utilizarea substanțelor chimice pentru combaterea dăunătorilor din fondul forestier administrat de R.P.L.P.  Săcele R.A;

Consultarea publică, etapă deosebit de importantă în procesul  de certificare forestieră, urmărește contactarea de persoane și organizații afectate/interesate de managementul forestier al R.P.L.P. Săcele R.A. pentru a participa cu propuneri, opinii, dezbateri, etcetera.

în situația în care există persoane/organizații/instituții, care din diverse motive nu pot participa, orice observație poate fi transmisă pe fax la nr.0268/274059 sau pe adresa de email rplp_sacele@yahoo.com până cel târziu la data de 27 iunie  2016.

Pentru informatii suplimentare sau detalii ne puteti la contacta la tel.0268 /274056 sau pe e-mail la adresa rplp_sacele @yahoo.com

Confirmarea de participare va fi transmisă până la data de 27 iunie 2016 prin e – mail la adresa de mai sus sau la telefonul 0745014022 ( persoana de contact, Larisa Nicolescu).

print