(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

GAL Gârcini – Ghid și Apel pentru CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL

GAL GARCINI  publica spre consultare Ghidul si Apelul pentru interventia  CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL aferentă Măsurii M.1.3 – Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul  SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv  Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA

 CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL,(Document atașat)

 aferentă Măsurii M.1.3 Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul  SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv  Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte pentru Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

Finanțarea pentru Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL va fi acordată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR), Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

1.Data deschiderii apelului de selecţie;

– Data lansării cererii de proiecte:   ……. 2019;

– Data și ora de începere a depunerii de proiecte: ….. 2019, ora…;

 2. Data limită de depunere a propunerilor de de proiecte;

– Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: …..2019, ora….

 3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;

Dosarul fișei de proiect se depune de către solicitant la sediul GAL Gârcini, într-un exemplar pe suport de hârtie (original) precum şi o copie scanată pe suport electronic (CD/DVD sau stick USB), cu respectarea datei minime de depunere mai sus amintită.

4.Datele de contact ale GAL Gârcini unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Adresa: Str. Aleea Episcop Popeea nr. 20, Săcele, jud. Brașov

E-mail: gal.garcini@gmail.com

Web: www.gal-garcini.ro

Manager GAL: Voicescu Nicoleta Teonia

5.Valoarea apelului;

Nu există o limită minimă a valorii proiectului propusă prin fișa de proiect.

Valoarea maximă a finanțării este de 500.000 euro.

Finanțarea pentru Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL va fi acordată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR), Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

6.Ghidul solicitantului anexat (Document atașat)

Anexat prezentului apel se regăsește GHIDUL SOLICITANTULUI – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția:  CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL, ghid care reprezintă un îndrumar pentru APELUL DE PROIECTE lansat de Asociația GAL Gârcini în conformitate cu măsurile și intervențiile prevăzute în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Municipiul Săcele, aprobată de Comitetul Comun de Selecţie din cadrul MDRAPFE şi finanţată prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close