(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție – Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare, Buget, Ordonanțare C.F.P.

Având în vedere prevederile art.56 lit.d), art.57 alin.(5) lit.c) ale art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.(1), lit.c), art.22 alin.(1) si (2) si al art.26 alin.(2), lit.b) din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Sacele din judetul Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare, Buget, Ordonanțare CFP-Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  dupa cum urmează:

  1. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare, Buget, Ordonantare CFP – Directia Economica

     INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior- 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice :

  •   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă in domeniul economic;
  •  vechime în specialitatea studiilor – 9 ani;

Concursul constă în următoarele etape:

  •  selecţia dosarelor;
  •  proba  scrisă se va susţine în data de 28.06.2017 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  •  interviul se va susţine în data de 30.06.2017 ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

          Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

          Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie

Actualizare 16.06.2017

Rezultate selectare dosare de înscriere: apasă pentru detalii

print