(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuţie

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 6  lit.a, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile art.20 alin.1, lit.c, ale art.22 alin.1 si 2,art.26 alin.1, lit.a,b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele din judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă,  după cum urmează:

 ŞEF BIROU Investiţii, Implementare, Derulare Proiecte din Fonduri Internaţionale – clasă I, grad profesional superior

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b)  Condiţii specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă în construcţii industriale  şi  civile.

– vechime în specialitatea studiilor –  2 ani – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

Concursul  constă în următoarele etape :

–  selecţia dosarelor;

–  proba  scrisă se va susţine în data de 03.12.2014 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

–  interviul se va susţine în data de 05.12.2014 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele;

BIBLIOGRAFIE

print