(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție

Având în vedere prevederile art.56 lit.d), ale art.57 alin. (5)  lit.c), ale art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si( 2) art.26 alin.(2), lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele din judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic din cadrul Biroul Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

1) Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

  1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;
  • absolvite cu diplomă de licenţa în ştiinţe juridice, specializarea drept, sau echivalenta;
  • vechime în specialitatea studiilor – 9 ani
  • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

    Concursul  constă în următoarele etape:

  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă se va susţine în data de 11.01.2016 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  • interviul se va susţine în data de 13.01.2016 ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele.

      Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

      Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarelor şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

print