(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuție

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5  lit.b, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile art.20 alin.1, lit.c, ale art.22 alin.1 si 2,art.26 alin.1, lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în str.Piaţa Libertaţii nr.17, Săcele, judeţul Braşov, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic de la  Biroul Contencios Administrativ, inspector, clasa I, grad profesional principal de la Biroul Urbanism, Patrimoniu şi referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Public Local de Asistenţa Sociala si Cantina de Ajutor Social, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

 .          BIROUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV:

     1. CONSILIER JURIDIC,  clasa I, grad profesional principal

a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 b)  Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa în ştiinţe juridice, specializarea drept,  sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

2. CONSILIER JURIDIC, clasa.I, grad profesional asistent

   a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   b)  Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţa în ştiinţe juridice, specializarea drept,  sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor –  1 an
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu

Bibliografie

 

    BIROUL URBANISM, PATRIMONIU

 1.INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal

   a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      b) Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa în domeniul construcţiilor industriale si civile, arhitectură urbanism,  sau ramura inginerie civila
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani
 • cunoşţinte operare calculator nivel mediu

 Bibliografie

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 1.REFERENT, clasa III, grad profesional superior

 a)Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b) Condiţii specifice:

 •  studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 •  vechime în specialitatea studiilor –  9 ani
 •  cunoştinte operare calculator nivel mediu

 Bibliografie

Concursul  constă în următoarele etape :

 •  selecţia dosarelor
 • proba  scrisă se va susţine în data de 03.03.2015 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
 • interviul se va susţine în data de 05.03.2015 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sacele .

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

print