(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuție

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5  lit.b, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile art.20 alin.1, lit.c, ale art.22 alin.1 si 2,art.26 alin.1, lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în str.Piaţa Libertaţii nr.17, Săcele, judeţul Braşov, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic de la  Biroul Contencios Administrativ, inspector, clasa I, grad profesional principal de la Biroul Urbanism, Patrimoniu şi referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Public Local de Asistenţa Sociala si Cantina de Ajutor Social, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

 .          BIROUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV:

     1. CONSILIER JURIDIC,  clasa I, grad profesional principal

a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 b)  Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa în ştiinţe juridice, specializarea drept,  sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

2. CONSILIER JURIDIC, clasa.I, grad profesional asistent

   a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   b)  Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţa în ştiinţe juridice, specializarea drept,  sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor –  1 an
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu

Bibliografie

 

    BIROUL URBANISM, PATRIMONIU

 1.INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal

   a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

      b) Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa în domeniul construcţiilor industriale si civile, arhitectură urbanism,  sau ramura inginerie civila
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani
 • cunoşţinte operare calculator nivel mediu

 Bibliografie

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 1.REFERENT, clasa III, grad profesional superior

 a)Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b) Condiţii specifice:

 •  studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 •  vechime în specialitatea studiilor –  9 ani
 •  cunoştinte operare calculator nivel mediu

 Bibliografie

Concursul  constă în următoarele etape :

 •  selecţia dosarelor
 • proba  scrisă se va susţine în data de 03.03.2015 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
 • interviul se va susţine în data de 05.03.2015 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sacele .

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close