(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Fond Locativ, Spații cu altă destinație

Atribuții:

 1. Gestionează toate imobilele din fondul locativ, precum și cele cu altă destinație;
 2. Analizează şi propune lucrările necesare administrării, modernizării şi întreţinerii clădirilor care fac parte din fondul locativ local, precum şi pentru alte lucrări de investiţii de gospodărire municipală şi spații cu altă destinație şi se asigură de existența surselor financiare în acest sens; 3. Formulează propuneri în vederea dezvoltării Municipiului din punct de vedere edilitar și al construcțiilor de locuințe;
 3. Urmăreşte respectarea actelor cu caracter normativ în probleme de gospodărire comunală, aplică potrivit legii sancţiuni în cazurile de contravenţii constatate şi ţine evidenţa amenzilor aplicate;
 4. Urmărește programele de finanţare de la finanţatori, ministere, guvern, publicaţii de specialitate, UE, în domeniul de specialitate şi colaborează permanent pe această linie cu compartimentul de resort din Primărie, exploatând eficient oportunităţile de finanţare apărute;
 5. Face propuneri pentru initierea documentatiilor privind studii de prefezabilitate, fezabilitate şi proiecte eligibile, după caz, pentru diferite finanţări de constructii de locuințe și spații cu alte destinații;
 6. Răspunde de actualizarea evidenţei fondului locativ;
 7. Participă la inventarierea fondului proprietate și a spațiilor cu altă destinație; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 30/81
Pe linie de coordonare asociații de proprietari:
 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii;
 2. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condomin;
 3. Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari în vederea efectuării controlului financiarcontabil şi de gestiune prin intermediul experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
 4. Rezolvă cererile, sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţenii municipiului Săcele sau asociaţii de proprietari în legătură cu aplicarea prevederilor legale în materie;
 5. Gestionează procedura de atestare a administratorilor de imobile și colaborează cu comisia de atestare a administratorilor de imobile ; 6. Convoacă asociaţiile de proprietari la acţiuni ce privesc gospodărirea municipiului;
Pe linie de politică energetică:
 1. Propunerea de programe anuale privind măsurile de reabilitare termică a locuinţelor (pereţi, exterioare, terase, planşee şi alte elemente strucurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirii);
 2. Coordonarea din punct de vedere tehnic a acţiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit care va acţiona în principal pentru: analiza documentelor necesare fundamentării acestor programe anuale, clasificarea clădirilor pe tipuri de proiecte;
 3. Coordonarea efectuării expertizei şi a auditului energetic al clădirilor;
 4. Urmărirea cuprinderii în bugetul anual al fondurilor necesare în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor (expertiză şi audit energetic) atât din bugetul local cât şi din fonduri interne/internaţionale;
 5. Asigurarea colaborării cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei în vederea realizării obiectivelor şi programelor;
 6. Organizarea şi urmărirea activității privind auditul energetic al clădirilor, instituţiilor din domeniul public şi privat al municipiului.

Sala de Sport

Iubitorii de mini-fotbal, baschet, handbal, badminton, tenis de câmp, volei sau tenis de masă (ping-pong), pot găsi aici cele mai bune condiţii pentru practicarea acestor sporturi atât în regim de relaxare, dar şi pentru antrenamente cu diverse grade de dificultate şi intensitate.
Citeste mai mult

print