(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Compartiment Fond Locativ, Spații cu altă destinație

Atribuții:

 1. Gestionează toate imobilele din fondul locativ, precum și cele cu altă destinație;
 2. Analizează şi propune lucrările necesare administrării, modernizării şi întreţinerii clădirilor care fac parte din fondul locativ local, precum şi pentru alte lucrări de investiţii de gospodărire municipală şi spații cu altă destinație şi se asigură de existența surselor financiare în acest sens; 3. Formulează propuneri în vederea dezvoltării Municipiului din punct de vedere edilitar și al construcțiilor de locuințe;
 3. Urmăreşte respectarea actelor cu caracter normativ în probleme de gospodărire comunală, aplică potrivit legii sancţiuni în cazurile de contravenţii constatate şi ţine evidenţa amenzilor aplicate;
 4. Urmărește programele de finanţare de la finanţatori, ministere, guvern, publicaţii de specialitate, UE, în domeniul de specialitate şi colaborează permanent pe această linie cu compartimentul de resort din Primărie, exploatând eficient oportunităţile de finanţare apărute;
 5. Face propuneri pentru initierea documentatiilor privind studii de prefezabilitate, fezabilitate şi proiecte eligibile, după caz, pentru diferite finanţări de constructii de locuințe și spații cu alte destinații;
 6. Răspunde de actualizarea evidenţei fondului locativ;
 7. Participă la inventarierea fondului proprietate și a spațiilor cu altă destinație; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 30/81
Pe linie de coordonare asociații de proprietari:
 1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii;
 2. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condomin;
 3. Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari în vederea efectuării controlului financiarcontabil şi de gestiune prin intermediul experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
 4. Rezolvă cererile, sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţenii municipiului Săcele sau asociaţii de proprietari în legătură cu aplicarea prevederilor legale în materie;
 5. Gestionează procedura de atestare a administratorilor de imobile și colaborează cu comisia de atestare a administratorilor de imobile ; 6. Convoacă asociaţiile de proprietari la acţiuni ce privesc gospodărirea municipiului;
Pe linie de politică energetică:
 1. Propunerea de programe anuale privind măsurile de reabilitare termică a locuinţelor (pereţi, exterioare, terase, planşee şi alte elemente strucurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirii);
 2. Coordonarea din punct de vedere tehnic a acţiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit care va acţiona în principal pentru: analiza documentelor necesare fundamentării acestor programe anuale, clasificarea clădirilor pe tipuri de proiecte;
 3. Coordonarea efectuării expertizei şi a auditului energetic al clădirilor;
 4. Urmărirea cuprinderii în bugetul anual al fondurilor necesare în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor (expertiză şi audit energetic) atât din bugetul local cât şi din fonduri interne/internaţionale;
 5. Asigurarea colaborării cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei în vederea realizării obiectivelor şi programelor;
 6. Organizarea şi urmărirea activității privind auditul energetic al clădirilor, instituţiilor din domeniul public şi privat al municipiului.

Sala de Sport

Iubitorii de mini-fotbal, baschet, handbal, badminton, tenis de câmp, volei sau tenis de masă (ping-pong), pot găsi aici cele mai bune condiţii pentru practicarea acestor sporturi atât în regim de relaxare, dar şi pentru antrenamente cu diverse grade de dificultate şi intensitate.
Citeste mai mult

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close