(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Activități Sport și Turism

Atributii:

 • Elaborează strategii de dezvoltare şi promovare a Municipiului Săcele din punct de vedere turistic și sportiv.
 • Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice şi gestionează bazele de date create.
 • Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea şi dezvoltarea programelor de interes local.
 • Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului şi le propune spre aprobare, potrivit Legii.
 • Sprijină acţiunile de dezvoltare a turismului în Municipiul Săcele prin urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului sã aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora.
 • Derulează proiectele de investiţii necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului turistic naţional şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
 • Organizează şi participă la acţiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern şi extern (internaţional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.
 • Participă la omologarea traseelor turistice.
 • Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice.
 • Asigură funcţionarea Centrului de Informare Turistică (din momentul în care va fi înființat) conform orarului stabilit cu aprobarea şefului ierarhic în funcţie de sezonalitatea turistică şi de fluxul turistic înregistrat, desfăşurând activităţi de informare a turiştilor / vizitatorilor privind oferta turistică a oraşului;
 • Analizează, înregistrează şi răspunde la solicitările din partea turiştilor primite telefonic, prin fax, e-mail sau poştă.
 • Menţine contactul permanent cu celelalte Centre de Informare Turistică din oraş şi judeţ şi utilizează documentele standardizate pentru reţeaua turistică.
 • Analizează impactul economic al activităţii turistice la nivel local. (Raportul dintre investiţii şi veniturile rezultate din activităţile prestatorilor de servicii turistice).
 • Iniţiază proiecte şi implementează proiectele de promovare turistică şi realizează materiale de promovare şi informare turistică (broşuri, hărţi, dvd., etc.).
 • Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în dezvoltarea turistică a zonei prin: menţinerea unei legături permanente cu operatorii turistici locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, sesiuni de discuţii;
 • Gestionează spaţiul de primire a turiştilor şi toate materialelor de informare aflate în custodia Centrului de Informare Turistică prin: aprovizionarea permanentă a spaţiilor de expunere; menţinerea ordinii prestabilite în prezentarea informaţiilor; asigurarea bunei întreţineri a spaţiului de primire (ordine, curăţenie, aerisire, flori)
 • Analizează legislaţia specifică domeniului sportiv şi propune spre aprobare norme locale privind procedurile şi fundamentarea deciziilor autorităţilor municipale în raport cu solicitările şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în ceea ce priveşte susţinerea şi dezvoltarea mişcării sportive în municipiul Săcele.
 • Monitorizează site-urile de specialitate turistică.
 • Analizează dinamica activităţilor sportive locale, rezultatele proiectelor şi programelor susţinute de municipalitate în acest domeniu şi propune măsuri fundamentate privind optimizarea şi dezvoltarea mişcării sportive la nivel local;
 • Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate să contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii sportive locale precum şi a celor care susţin proiecte si programe sportive în parteneriat cu autorităţile şi instituţiile municipale;
 • Analizează proiectele sportive, întocmeşte şi propune spre aprobare măsurile de colaborare cu asociaţiile sportive, iniţiază programe în parteneriat cu acestea pentru dezvoltarea şi susţinerea mişcării sportive la nivel local;
 • Monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale de profil din municipiul Săcele sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei acestora la dezvoltarea mişcării sportive la nivel local
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close