(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcții contractuale de execuție – Centrul Multicutural și Educațional

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează: click pentru detalii

 Bibliografie pentru funcția de Arhivar:

  • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale;
  • LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
  • ORDINUL nr. 137 din 27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
  • INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
  • LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
  • Titlul II – Contractul individual de munca si titlul XI – Răspunderea juridică din LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată, actualizată)- Codul muncii.

Actualizare 12.04.2017

Rezultate selectare dosare de înscriere: apasă pentru detalii

Actualizare 20.04.2017

Rezultate proba scrisă, Arhivar apasă pentru detalii:

Actualizare 21.04.2017

Rezultate proba practică, Instalator: apasă pentru detalii

Actualizare 21.04.2017

Rezultate interviu Instalator și Arhivar: apasă pentru detalii

Actualizare 24.04.2017

Rezultate finale concurs Instalator și Arhivar: apasă pentru detalii

print