(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț privind lucrările de înregistrare sistematică de cadastru și cartea funciară în sectoarele cadastrale 21, 53

Aducem la cunoștința cetățenilor, persoanelor fizice sau juridice, deținători de imobile, terenuri cu sau fără construcții, că sunt demarate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, având ca scop înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, lucrările fiind executate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, privind înregistrarea proprietăților din România.
Lucrările pentru înregistrarea sistematică a imobilelor se desfășoară în prezent în sectoarele cadastrale: 21, 53.
Planurile cu dispunerea sectoarelor cadastrale poate fi consultată la primărie și pe site-ul primăriei. vezi aici
S-a organizat un punct de informare și de colectare a documentelor juridice, unde cetățenii, instituțiile publice, societățile comerciale, alte persoane interesate pot aduce documentele de proprietate asupra imobilelor pe care le dețin și unde pot solicita explicații suplimentare necesare realizării lucrărilor de cadastru.
Punctul de informare este la sediul Primăriei Mun. Săcele
Centrul de Informare Cetățeni
program: Luni – Vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Punctul de informare este la sediul Primăriei Mun. Săcele
Centrul de Informare Cetățeni
program: Luni – Vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.
Se organizează, împreună cu executantul care realizează lucrările tehnice, întâlniri de informare și ședințe de lucru, în vederea colectării actelor de proprietate și efectuării lucrărilor topografice în sectoarele cadastrale.
Pentru buna desfășurare a lucrărilor este importantă colaborarea dumneavoastră cu reprezentanții primăriei și ai firmei executante, S.C. TOPOMAP EXPERT S.R.L., în scopul:
 permiterii accesului în proprietăți pentru realizarea măsurătorilor topografice
 identificării limitelor imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate
 prezentării și colectării actelor juridice referitoare la imobile

Vă invităm să vă prezentați la Punctul de informare cu documentele care să ateste dreptul de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor situate în sectoarele cadastrale enumerate mai sus, după cum ar fi:
 Titlu de Proprietate, copie
 Extras de carte funciară, copie
 Certificat de moștenitor, copie legalizată
 Contract de vânzare-cumpărare, copie legalizată
 Acte de donație, partaj, hotărâre judecătorească definitivă, etc, copie legalizată
 Acte de proprietate asupra construcțiilor, copie legalizată
 Acte de identitate (CI/BI în termen de valabilitate), copie
 Certificat de deces, copie legalizată
 Certificat de căsătorie, copie legalizată

În vederea înregistrării în documentele tehnice și în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil, în forma cerută de lege.
În anumite situații în care nu există acte de proprietate recomandăm să vă prezentați la primărie în vederea obținerii adeverinței care atestă calitatea de posesor asupra imobilului, după identificarea și efectuarea măsurătorilor de către echipele firmei executante.
În situația în care proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai terenurilor nu pot fi identificați, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea UAT Săcele.
Informațiile generale privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de A.N.C.P.I., prin Programul național de cadastru și carte funciară, se pot obține din secțiunea PNCCF pagina web a ANCPI accesând link-ul: http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

print