(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, a trupului de pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”

În conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, începând cu data de 31.01.2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

  1. Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a caietului de sarcini și a contractului-cadru de închiriere. Document atașat
  2. Proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea privată a municipiului săcele, a caietului de sarcini și a contractului-cadru de închiriere. Document atașat
  3.  Raport de specialitate la proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a caietului de sarcini și a contractului-cadru de închiriere. Document atașat
  4.  Contract-cadru pentru închirierea trupului de păşune (pajişte) “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, proprietatea privată a Municipiului Săcele. Document atașat
  5. Caiet de sarcini privind licitaţia pentru închirierea trupului de păşune (pajişte) “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, proprietatea privată a Municipiului Săcele. Document atașat

Până la data de 14.02.2020, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă de relatia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este d-l Brânzea Ovidiu, tel. 0268 270170.

print