(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Desemnare a doi membrii în Consiliul de Administraţie a Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum si ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ teritorială a Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17, anunţă selecţia candidaţilor pentru a fi desemnaţi in Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., ca urmare a renunţării la calitatea de membru în cadrul acestuia a unui numar de două persoane. click aici pentru detalii.

print