(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE: CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL

Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte pentru Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Finanțarea pentru Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL va fi acordată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR), Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Detalii AICI (Document atașat)

print